Podróż powrotna. O pracy terapeutycznej z osobami z doświadczeniem traumy seksualnej (nagranie)

Trauma seksualna związana jest mocno z poczuciem osamotnienia i odłączenia od społeczności, w której żyjemy. Przemoc seksualna uderza najbardziej w nasze funkcjonowanie interpersonalne, zaburzając nie tylko nasz sposób wchodzenia w seksualną intymność, ale stając na przeszkodzie budowaniu jakichkolwiek relacji opartych o ufność i spontaniczność.

Uzdrawianie w przypadku traumy seksualnej jest zatem przywracaniem zaufania – zaufania do siebie, do swojego ciała, ale też do otaczających nas ludzi. To praca kilkuetapowa, nielinearna, nieśpieszna i uszanowująca gotowość (lub jej brak) do eksplorowania trudnych psychologicznie treści. To praca, w której ugruntowanie i zdolność terapeuty do samoregulacji (i idącej za nią koregulacji) są najważniejszym terapeutycznym narzędziem.

Zapraszam Was na dwugodzinny webinar, podczas którego porozmawiamy sobie o filozofii i pragmatyce pracy z osobami, które doświadczyły traumy seksualnej. Spojrzymy na terapię z perspektywy podejścia angażującego ciało (posługując się konceptami i narzędziami Somatic Experiencing), użyjemy też soczewek interpersonalnej i systemowej pracy z traumą.

Webinar trwa ponad 2 godziny zegarowe.

Koszt webinaru: 200 zł.

Każda z osób odsłuchujących webinar otrzyma certyfikat i notatkę podsumowującą najważniejsze idee webinaru.

Nagranie z webinaru będzie dostępne na platformie bloomin.tv przez rok.

Webinar poprowadzi Sabina Sadecka, terapeutka i nauczycielka traumy, integrująca w swej pracy techniki pracy z ciałem (w trakcie szkolenia Somatic Experiencing), interwencje systemowe i myślenie egzystencjalne. Współzałożycielka portalu  opsychologii.pl. Nauczycielka psychologii na SWPS w Poznaniu. Popularyzatorka psychologii i rzetelnych podejść do psychoterapii. Twórczyni podcastu „Ładnie o traumie”.