Podróż powrotna. O pracy terapeutycznej z osobami z doświadczeniem traumy seksualnej (nagranie)

***

UWAGA: W przypadku jakichkolwiek trudności z dostępem do webinaru, proszę o kontakt na adres email: alicjabieda@opsychologii.pl

***

Trauma seksualna związana jest mocno z poczuciem osamotnienia i odłączenia od społeczności, w której żyjemy. Przemoc seksualna uderza najbardziej w nasze funkcjonowanie interpersonalne, zaburzając nie tylko nasz sposób wchodzenia w seksualną intymność, ale stając na przeszkodzie budowaniu jakichkolwiek relacji opartych o ufność i spontaniczność.

Uzdrawianie w przypadku traumy seksualnej jest zatem przywracaniem zaufania – zaufania do siebie, do swojego ciała, ale też do otaczających nas ludzi. To praca kilkuetapowa, nielinearna, nieśpieszna i uszanowująca gotowość (lub jej brak) do eksplorowania trudnych psychologicznie treści. To praca, w której ugruntowanie i zdolność terapeuty do samoregulacji (i idącej za nią koregulacji) są najważniejszym terapeutycznym narzędziem.

Zapraszam Was na dwugodzinny webinar, podczas którego porozmawiamy sobie o filozofii i pragmatyce pracy z osobami, które doświadczyły traumy seksualnej. Spojrzymy na terapię z perspektywy podejścia angażującego ciało (posługując się konceptami i narzędziami Somatic Experiencing), użyjemy też soczewek interpersonalnej i systemowej pracy z traumą.

Webinar odbędzie się 4 maja o godzinie 19:00. Potrwa 2 godziny zegarowe.

Koszt webinaru to 150 zł (19 kwietnia koszt webinaru wzrośnie do 200 zł).

Każda z osób uczestniczących w webinarze otrzyma certyfikat i notatkę podsumowującą najważniejsze idee webinaru.

Webinar odbędzie się na platformie zoom. Link do zooma zostanie wysłany 24 h przed webinarem.

Nagranie z webinaru będzie dostępne na platformie kursy.opsychologii.pl do 1 września 2022 roku.

Webinar poprowadzi Sabina Sadecka, terapeutka i nauczycielka traumy, integrująca w swej pracy techniki pracy z ciałem (szczególnie Somatic Experiencing), interwencje systemowe i myślenie egzystencjalne. Współzałożycielka portalu  opsychologii.pl. Nauczycielka psychologii na SWPS w Poznaniu. Popularyzatorka psychologii i rzetelnych podejść do psychoterapii. Twórczyni podcastu „Ładnie o traumie”.