[nabór zamknięty] Kiedy leczenie staje się traumą. O istocie, profilaktyce i terapii traumy medycznej. Cykl 3 webinarów

[nabór na ten cykl został już zamknięty]
Zapraszam Was na cykl trzech półtoragodzinnych webinarów o istocie i terapii w przypadku różnorodnych rodzajów traumy medycznej. Trauma medyczna jest nazywana czasami „traumą bez głosu”, cierpimy często z powodu jej konsekwencji, nie łącząc jednak zdarzenia traumatycznego z jej dotkliwymi następstwami. Ten rodzaj traumy może mocno zawęzić pasmo naszego życia, wpływać pogarszająco na stan naszego zdrowia psycho-somatycznego (celowo ich tu nie rozdzielam) i dotykać negatywnie najgłębsze warstwy naszej tożsamości.
Niezaplanowane zabiegi ratujące życie, poród, procedury medyczne, na które nie wyraziliśmy zgody, pobyt w szpitalu, niezrozumienie tego, co się z nami na sali szpitalnej dzieje, kontekst, w jakim dowiadujemy się o diagnozie swojej choroby… to i wiele innych sytuacji mogą – w niesprzyjających warunkach – stać się podłożem naszej traumy medycznej. Czasami ma ona też charakter kumulatywny, kilka udanych zdarzeń medycznych nakłada się na siebie, tworząc ciąg poważnych i trudnych do przypisania jednemu z tych zdarzeń konsekwencji.
Trauma medyczna to temat niezwykle ważny i bardzo rzadko poruszany. Dlatego powstał ten cykl webinarów, by pomóc terapeutom, psychologom, lekarzom, pielęgniarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym poruszać się w jej obszarze mniej po omacku.

– Webinar pierwszy
dotyczyć będzie definicji traumy medycznej i jej konsekwencji. Opowiem Wam podczas niego o tym, co sprzyja odporności psychicznej, a co nas od niej oddala w sytuacjach medycznych. Opiszę Wam również różnorodne typy traumy medycznej oraz jej konsekwencje dla naszego funkcjonowania emocjonalnego, somatycznego, poznawczego i relacyjnego. Zajmiemy się też zjawiskiem wtórnej traumy medycznej.

– Webinar drugi
poruszy ważny temat przygotowania psychologicznego pacjenta/klienta do planowanej procedury medycznej. Opowiem Wam w nim o tym, jak wesprzeć psychologicznie osoby, które czeka trudna dla nich sytuacja/procedura medyczna, szczególnie w pracy z osobami, które mają już za sobą historię traumatyzacji.

– Webinar trzeci będzie dotyczył terapii i doradztwa w przypadku traumy medycznej.Opowiem Wam o użytecznych modelach pracy z traumą medyczną z obszaru pracy ciałem, pracy poznawczej i pracy egzystencjalnej. Poruszę temat etapów terapii traumy medycznej i jej ważnych reguł. Posłużę się tutaj moją wiedzą z zakresu pracy z układem nerwowym i przedstawię Wam techniki terapii traumy zweryfikowanymi naukowo.

Daty webinarów: 12, 19, 26 czerwca 2023, 17:00-18:30 (każdy z webinarów będzie nagrywany i dostępny do obejrzenia później przez rok).

Koszt cyklu webinarów to 500 zł. Po 1 czerwca 2023 koszt cyklu wrasta do 600 zł.
Do cyklu dołączone będą materiały edukacyjne, karty pracy i zaświadczenie o ukończeniu cyklu.

W webinarach będzie można uczestniczyć poprzez platformę Zoom.

O prowadzącej:

Sabina Sadecka, jestem psychoterapeutką specjalizującą się w terapii traumy. Uczę psychoterapii i psychologii studentów uniwersytetu SWPS, szkoły psychoterapii Crescentia i słuchaczy moich kursów i webinarów o  psychoterapii. Prowadzę podcast o traumie ”Ładnie o traumie” na Spotify. Od 10 lat współtworzę portal wiedzy psychologicznej opsychologii.pl, gdzie regularnie piszę o psychoterapii. Moje teksty znajdziecie też na moim blogu na sabinasadecka.pl, w Newsweeku Psychologia, Charakterach, Sensie i wielu innych czasopismach.

Ucząc o terapii traumy wykorzystuję swoje przeszkolenie z zakresu terapii opartych o neurobiologię (Somatic Experiencing), terapię systemową i nurty trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnej. Pracuję terapeutycznie głównie w kontekście traumy pojedynczej i złożonej (od kilku lat również wojennej i uchodźczej).